Nie wykluczano jednak, że ze względu na niekorzystną pogodę przerwa w monitoring płatności kolejowym na tym odcinku może trwać nawet cały dzień

2019-09-28

Monitoring prowadzony jest od zasiewów jesiennych poprzez wzrost wiosenny, aż do zbiorów. System monitoringu suszy jest weryfikowany na podstawie pomiarów wilgotności gleby oraz bezpośrednich obserwacji polowych. Przedłużająca się susza może doprowadzić do suszy hydrologicznej (wody powierzchniowe) i hydrogeologicznej (wody podziemne). Nie wykluczano jednak, że ze względu na niekorzystną pogodę przerwa w monitoring płatności kolejowym na tym odcinku może trwać nawet cały dzień. System monitoringu suszy rolniczej wykorzystuje aplikacje GIS do przetwarzania i interpolacji danych przestrzennych. Ocena suszy powinna być ukierunkowana na konkretne potrzeby (odpowiedni dobór wskaźników). Poinformowało, że prowadzony system monitoringu suszy rolniczej przedstawia zagrożenie wynikające tylko i wyłącznie ze strat w plonach wynikających z niedoboru wody dla roślin. Dane dla całego kraju można porównać z kondycja roślin na polu w terminach pokrywających się z wygenerowanymi mapami suszy rolniczej. Dane pomiarowe są podstawą do określenia zasięgu suszy i starania Instytutu prowadzone są w tym kierunku od wielu. Informacje o wystąpieniu suszy lub jej braku są przedstawiane w Internecie dla każdej gminy Polski w ciągu godzin po każdym skończonym sześciodekadowym okresie sezonu wegetacyjnego. Przede wszystkim suszy nie należy mylić z niedoborami wody. Na stronie każdego instytutu możecie poczytać o zjawisku suszy i jej poszczególnych typów. W wyniku zsumowania punktacji charakteryzującej trzy aspekty występowania suszy została opracowania mapa określająca stopień zagrożenia występowaniem suszy rolniczej na obszarze Polski. System zawiera narzędzia, służące do oceny suszy dla poszczególnych grup i gatunków roślin uprawnych. Ten typ suszy pojawia się przy długotrwały okresie bez opadów (płytsze warstwy wód – głównie indywidualne studnie) lub po co najmniej kilku latach z deficytami opadów. W ocenie suszy rolniczej, oprócz opadów i zapotrzebowania roślin na wodę (w określonym etapie ich rozwoju), pod uwagę bierze się także rodzaj gleby. Na potrzeby monitoringu suszy rolniczej prowadzone są w 20 gospodarstwach rolnych pomiary wilgotności gleby. W tym roku temat suszy znów wrócił, a od niecałego miesiąca media też zauważyły problem i będziemy słyszeć o nim co raz więcej. Uzyskane wyniki badań służą do weryfikacji wyznaczenia przestrzennych zasięgów zagrożenia suszy rolniczej. Monitoring tej suszy prowadzi IMGW-PIB, a informacje znajdują się tej samej stronie, co dla suszy atmosferycznej. Informacje o aktualnym stanie i prognoza suszy hydrogeologicznej można śledzić na stronach PIG-PIB. Słowa kluczowe: internetowy monitoring suszy rolniczej, klimatyczny bilans wodny (KBW), susza, wilgotność gleb Adres do korespondencji:. Informacje o suszy rolniczej można śledzić na stronach IUNG-PIB, instytucji która prowadzi system monitoringu tego typu suszy. W systemie monitoringu suszy rolniczej zastosowano procedury, umożliwiające szczegółową prezentację wyników za pomocą systemu internetowego.