Starajmy się pamiętać, że dieta integracja sensoryczna terapia nie polega wyłącznie na dostarczaniu wielu rożnych bodźców

2019-07-28

Na wspólny sukces pracują doświadczeni terapeuci integracji sensorycznej- terapia zaburzeń, logopedii- leczenie wad wymowy, psychologii-pomoc w problemach emocjonalnych, w rozwijaniu osobowości. Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona po wcześniejszych kompleksowych badaniach diagnostycznych przeprowadzonych przez kwalifikowanych terapeutów. Starajmy się pamiętać, że dieta integracja sensoryczna terapia nie polega wyłącznie na dostarczaniu wielu rożnych bodźców. Należy pamiętać, że terapia SI nie jest obojętna dla organizmu dziecka. Określenie integracja sensoryczna opisuje proces scalania przez układ nerwowy doznań zmysłowych odbieranych przez ciało, umożliwiający organizmowi odpowiednie reagowanie. Terapia logopedyczna a zaburzenia sensoryczne. Dieta sensoryczna to regularna, dopasowana do potrzeb dziecka aktywność, dzięki której poprawia się funkcjonowanie jego zmysłów. Pod kątem neurofizjologii terapia integracji sensorycznej ma na celu pobudzenie tworu siatkowatego, a poprzez niego wyższych pięter ośrodkowego układu nerwowego. Integracja sensoryczna to rewelacyjna metoda. Integracja sensoryczna nie jest substytutem rzeczywistej edukacji, może natomiast poprawić uczenie się i sprawić, że będzie ono łatwiejsze. Potwierdzam, że wcześnie rozpoczęta terapia SI przynosi pozytywne rezultaty. Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań. Terapia może przynieść ulgę nawet w trakcie bólu. Terapia i teoria integracji sensorycznej może być wykorzystywana również w działalności profilaktycznej. Terapia wczesnodziecięca skierowana głównie na dzieci ze spektrum autyzmu ,ale i nie tylko. Terapia SI jest skuteczna w odniesieniu do dzieci, które mają zaburzenia integracji sensorycznej. Integracja sensoryczna traktowana jest przez dziecko jako zabawa, a sala terapeutyczna jako plac zabaw. Integracja sensoryczna rozpoczyna się bardzo wcześnie, bo już w okresie płodowym dziecka i trwa do ukończenia 7 roku życia. Należy pamiętać, że późno rozpoczęta terapia pozwala na utrwala niewłaściwych zachowań. Poprzez zabawę i odpowiednie stymulowanie dokonuje się integracja informacji oraz doświadczeń, jakie płyną poprzez receptory do mózgu dziecka. Terapia odbywa się w sali specjalnie do tego przystosowanej i wyposażonej w odpowiednie przyrządy.